fbpx

KREUM

  • kreatívna tvorba
  • nadčasový dizajn
  • inovácie

KREUM produkty

A.EDGE

Modelovaná na pôdoryse pravidelného šesťhranu. Steny šálky sa smerom k vrcholu kónicky otvárajú. Pravidelná šesťhranová podstava sa plynule prelína do nepravidelného šesťhranu. Toto produkt dynamizuje. Dizajnérskou výzvou, bolo do tohto tvaru zapracovať úchop, negatívne uško tak, aby tvar výrobku zostal celistvý a dynamický. Tvaru a umiestneniu zárezu pre úchop a držanie v ruke predchádzalo množstvo skíc a modelovania v 3D programe. Rotáciou produktu okolo vlastnej osi, vzniká optická hra, striedanie pravidelnej siluety danej tvarom šálky a nepravidelnej siluety, ktorú vytvára už spomenutý úchop.

Cena: 12€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
3dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   

A.EDGE

Modelovaná na pôdoryse pravidelného šesťhranu. Steny šálky sa smerom k vrcholu kónicky otvárajú. Pravidelná šesťhranová podstava sa plynule prelína do nepravidelného šesťhranu. Toto produkt dynamizuje. Dizajnérskou výzvou, bolo do tohto tvaru zapracovať úchop, negatívne uško tak, aby tvar výrobku zostal celistvý a dynamický. Tvaru a umiestneniu zárezu pre úchop a držanie v ruke predchádzalo množstvo skíc a modelovania v 3D programe. Rotáciou produktu okolo vlastnej osi, vzniká optická hra, striedanie pravidelnej siluety danej tvarom šálky a nepravidelnej siluety, ktorú vytvára už spomenutý úchop.

Cena: 12€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
3dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   

B.EDGE

Variant B predstavuje rovnakú šálku ako variant A, vychádza z rovnakého pôdorysu a tvaru, s alternatívnym úchopom na stene šálky. Ide o zárez do tvaru výrobku a teda negatívny úchop, ktorý je oproti variante A dramatickejší, navodzuje dojem vyhryznutia kusu materiálu zo základného tvaru. Aj tu pri rotácii, ponúkame hru so siluetou výrobku, dva svety…usporiadaný a neusporiadaný. Šálka je samozrejme plne funkčná a určená prevažne na chladnejšie nápoje.

Cena: 12€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
3dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   

B.EDGE

Variant B predstavuje rovnakú šálku ako variant A, vychádza z rovnakého pôdorysu a tvaru, s alternatívnym úchopom na stene šálky. Ide o zárez do tvaru výrobku a teda negatívny úchop, ktorý je oproti variante A dramatickejší, navodzuje dojem vyhryznutia kusu materiálu zo základného tvaru. Aj tu pri rotácii, ponúkame hru so siluetou výrobku, dva svety…usporiadaný a neusporiadaný. Šálka je samozrejme plne funkčná a určená prevažne na chladnejšie nápoje.

Cena: 12€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
3dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   

KREA

Zaujímavý tvar výrobku je dosiahnutý nepravidelným šesťhranom, ktorý sa tiahne od podstavy k jeho vrcholu. Tvar sa rozširuje od podstavy do približne 40% výrobku kde je šálka najširšia, zvyšných 60% sa uzatvára. Akoby niekto mačetou okresal tvar. Zároveň vznikla rozsiahlejšia rovná plocha do ktorej sme po mnohých pokusoch a vylepšeniach vsadili negatívny uchop, čim sme dosiahli čistý tvar s nezameniteľnou siluetou. Šálka je plne funkčná a určená prevažne na chladnejšie nápoje.

Cena: 12€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
3dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   

KREA

Zaujímavý tvar výrobku je dosiahnutý nepravidelným šesťhranom, ktorý sa tiahne od podstavy k jeho vrcholu. Tvar sa rozširuje od podstavy do približne 40% výrobku kde je šálka najširšia, zvyšných 60% sa uzatvára. Akoby niekto mačetou okresal tvar. Zároveň vznikla rozsiahlejšia rovná plocha do ktorej sme po mnohých pokusoch a vylepšeniach vsadili negatívny uchop, čim sme dosiahli čistý tvar s nezameniteľnou siluetou. Šálka je plne funkčná a určená prevažne na chladnejšie nápoje.

Cena: 12€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
3dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   

A.WAVE

Tvar jednoduchý valec, ktorý je vo zvislom reze zdramatizovaný zárezmi alebo jemnými vlnkami, ktoré sa ponárajú do výrobku. Takto je upravený povrch na polovici šálky, zvyšná polovica je akoby nedotknutá. Myšlienkou bolo vytvoriť klasickú šálku, ale nie až tak klasickú ako by si niekto myslel. V živote sme tiež raz na rovnej ploche, inokedy sa vezieme na vlne alebo sa potápame. Ako jedna z mála našich šálok ma táto pozitívne uško, vystupujúce z tvaru výrobku. Čistý tvar uška, polkruh korešponduje s rotačným tvarom a zárezmi na povrchu výrobku. Šálka je určená aj na horúce nápoje.

Cena: 12€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
3dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   

A.WAVE

Tvar jednoduchý valec, ktorý je vo zvislom reze zdramatizovaný zárezmi alebo jemnými vlnkami, ktoré sa ponárajú do výrobku. Takto je upravený povrch na polovici šálky, zvyšná polovica je akoby nedotknutá. Myšlienkou bolo vytvoriť klasickú šálku, ale nie až tak klasickú ako by si niekto myslel. V živote sme tiež raz na rovnej ploche, inokedy sa vezieme na vlne alebo sa potápame. Ako jedna z mála našich šálok ma táto pozitívne uško, vystupujúce z tvaru výrobku. Čistý tvar uška, polkruh korešponduje s rotačným tvarom a zárezmi na povrchu výrobku. Šálka je určená aj na horúce nápoje.

Cena: 12€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
3dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   

B.WAVE

Variant B je zhodný s predchádzajúcou šálkou s tým, že sme zárezy aplikovali do spodnej časti výrobku. Ak postavíme oba výrobky vedľa seba, vzniká dvojica rovnakých a zároveň odlišných produktov. Zmyslom je vytvoriť kontrast, zároveň pobaviť zákazníka.

Cena: 12€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
3dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   

B.WAVE

Variant B je zhodný s predchádzajúcou šálkou s tým, že sme zárezy aplikovali do spodnej časti výrobku. Ak postavíme oba výrobky vedľa seba, vzniká dvojica rovnakých a zároveň odlišných produktov. Zmyslom je vytvoriť kontrast, zároveň pobaviť zákazníka.

Cena: 12€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
3dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   

PENTAN

Experimentovali sme s formou na papieri a v prostredí modelovacieho programu. Dospeli sme k tvaru päťhranu, ktorý sa od pätky smerom hore otvára s tým, že sme spodnú časť posunuli rotáciou. Skosením hrán vznikol výsledný tvar, sám o sebe veľmi dramatický, ktorý si nevyžadoval a ani nepripúšťal žiadne uško, žiadny úchop, skratka nič, iba čistý tvar. Šálka určená na chladné nápoje, dobre padne do ruky.

Cena: 12€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
3dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   

PENTAN

Experimentovali sme s formou na papieri a v prostredí modelovacieho programu. Dospeli sme k tvaru päťhranu, ktorý sa od pätky smerom hore otvára s tým, že sme spodnú časť posunuli rotáciou. Skosením hrán vznikol výsledný tvar, sám o sebe veľmi dramatický, ktorý si nevyžadoval a ani nepripúšťal žiadne uško, žiadny úchop, skratka nič, iba čistý tvar. Šálka určená na chladné nápoje, dobre padne do ruky.

Cena: 12€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
3dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   

OSEM

Vznikol veľmi jednoduchý kónický a pravidelný tvar výrobku, na pôdoryse osemhranu, na ktorý sme dlho nevedeli nadizajnovať tvarovo homogénne uško. Nakoniec sme sa stotožnili s tvarom trojuholníkového, pozitívneho, plného a veľmi jednoduchého uška, ktoré dopĺňa tvar produktu. Úchop šálky akoby ukazoval smer. Výrobok aj na horúce aj na chladné nápoje.

Cena: 12€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
3dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   

OSEM

Vznikol veľmi jednoduchý kónický a pravidelný tvar výrobku, na pôdoryse osemhranu, na ktorý sme dlho nevedeli nadizajnovať tvarovo homogénne uško. Nakoniec sme sa stotožnili s tvarom trojuholníkového, pozitívneho, plného a veľmi jednoduchého uška, ktoré dopĺňa tvar produktu. Úchop šálky akoby ukazoval smer. Výrobok aj na horúce aj na chladné nápoje.

Cena: 12€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
3dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   

UM.UM

Hravý a netradičný názov šálky odzrkadľuje hravý a netradičný tvar výrobku. Tvorivý prístup a hra spočíva v úkosoch a plôškach na povrchu produktu z ktorého vychádza aj samotný úchop.

Cena: 12€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
3dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   

UM.UM

Hravý a netradičný názov šálky odzrkadľuje hravý a netradičný tvar výrobku. Tvorivý prístup a hra spočíva v úkosoch a plôškach na povrchu produktu z ktorého vychádza aj samotný úchop.

Cena: 12€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
3dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   

ESSO.ONE

Radi by sme predstavili espresso šálky v dvoch variantoch a dvoch veľkostiach s objemom 60ml a 120ml na espresso, espresso lungo a doppio. Výrobky vznikli na pôdoryse osemhranu, kde výška a šírka sú proporčne vždy rovnaké. V dolnej časti produktu sme vytvorili šikmý úkos, ktorý dáva šálkam kónicky tvar, zvažujúci sa smerom k podstave. K modernému telu produktu sme nadizajnovali uško, ktoré vychádza z tvaru úkosu a dopĺňa tvar šálky. Uchop je až na hornej hrane výrobku, skosená je spodná hrana.

Cena: 13€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
0,6dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   

ESSO.ONE

Radi by sme predstavili espresso šálky v dvoch variantoch a dvoch veľkostiach s objemom 60ml a 120ml na espresso, espresso lungo a doppio. Výrobky vznikli na pôdoryse osemhranu, kde výška a šírka sú proporčne vždy rovnaké. V dolnej časti produktu sme vytvorili šikmý úkos, ktorý dáva šálkam kónicky tvar, zvažujúci sa smerom k podstave. K modernému telu produktu sme nadizajnovali uško, ktoré vychádza z tvaru úkosu a dopĺňa tvar šálky. Uchop je až na hornej hrane výrobku, skosená je spodná hrana.

Cena: 13€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
0,6dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   

ESSO.TWO

Výsledkom skúmania a tvorivého prístupu je nasledujúca šálka s podšálkou. Nadčasový tvar vychádza z trojhranu, ktorý je otvorený smerom ku konzumentovi. Uško výrobku sa senzitívne vynára z obrysu šálky ako jeho neoddeliteľná súčasť. Dostupnosť šálky je vo dvoch veľkostiach 60ml a 120ml.

Cena: 13€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
0,6dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   

ESSO.TWO

Výsledkom skúmania a tvorivého prístupu je nasledujúca šálka s podšálkou. Nadčasový tvar vychádza z trojhranu, ktorý je otvorený smerom ku konzumentovi. Uško výrobku sa senzitívne vynára z obrysu šálky ako jeho neoddeliteľná súčasť. Dostupnosť šálky je vo dvoch veľkostiach 60ml a 120ml.

Cena: 13€

Ďalšie informácie

Materiál
Kamenina, slinutý črep pálený na 1250°C
Objem
0,6dl
Glazúra
Modrá, biela lesklá, červená, antracit

   
Thanks!
Máte záujem alebo otázku?

Napíšte nám správu alebo zatelefonujte na + (421) 902 321 894 a radí vám odpovieme.
  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.