fbpx

KREUM

  • kreatívna tvorba
  • nadčasový dizajn
  • inovácie
KERAMIKA
ÚŽITKOVÉ UMENIE
3D TLAČ
PROGRES
INOVÁCIE
KREATIVITA

Kreatívne myslenie
Názov spoločnosti KREUM ako odraz tvorivého procesu. Šíriť progres a nové myšlienky v oblasti úžitkového umenia, ako slogan progresívna tvorba.

Inšpirácia
V modernom, kultúrnom a dynamickom mestskom prostredí, v jeho tvaroch, štruktúrach, meniacich sa líniách a farbách, tam hľadáme inšpiráciu. Snahou je zakomponovať všetky tieto atribúty do vývoja a tvorby produktu. Nato, aby sme dosiahli precízny tvar, používame vycibrené estetické cítenie a moderné technológie ako 3D modelovanie a 3D tlač. Do prostredia, ktoré nám je predlohou chceme zasadiť naše výrobky, vrátiť ich späť v inovatívnej forme tak, aby ich ľudia používali a prinášali im úžitok a radosť.

Od myšlienky k produktu
Nápad, prvotná myšlienka je ako konštrukcia, ktorá definuje tvar. S tvarom výrobku potom pracujeme, neustále sa k nemu vraciame, vylepšujeme, sledujeme detaily tak, aby finálny výrobok poslúžil svojmu účelu.